Investorer

Invester i energimarkedet med et årligt forventet afkast på 12 – 15 %

Nordic Power Trading henvender sig til professionelle investorer, som ønsker at diversificere deres investeringer. Private investorer kan dog også investere, hvis de opfylder kravene.

Professionelle

Fortrinsvis for Professionelle Investorer som har:

 • Udført transaktioner af betydeligt omfang i minimum et år

 • En portefølje, der overstiger 0,5 mio. euro i værdi

 • Erhvervserfaring med investering i finansielle instrumenter

Private

Private har også mulighed for at investere hos os.

 • Grænsen er kr. 750.000

 • Virksomhedsordning kan også investere hos os

 • Pensionsmidler er også en mulighed

Sådan gør du

Omkostningsstruktur

Løbende omkostninger, som fratrækkes den kurs, der beregnes månedligt:

 • Årligt forvalterhonorar på 2% af kursværdien

 • Resultatafhængigt forvalterhonorar på 20% beregnet af nettofortjeneste (”high watermark”)

 • Forholdsmæssig andel af de samlede omkostninger til administration og drift af selskabet

Engangsomkostninger:

 • Exitfee på 0,5% af handelsværdien, når du sælger

 • Der betales ingen tegningsprovision

Kontakt os i dag

Book et uforpligtende investeringsmøde

Bliv kontaktet af Nordic Power Trading med henblik på en uforpligtende snak om dine muligheder for succes på elbørsen.

Succes på energibørsen

Stabile afkast opnåes gennem diversificering på flere markeder

Den grønne omstilling i europa giver særdeles attraktive investeringsmuligheder.

FÅ MERE VIDEN OM HVORDAN DU KAN INVESTERE PÅ ENERGIMARKEDET.