Om os

Mangeårig erfaring, stærke analysekompetencer og indgående markedskendskab

Hjemmehørende i Danmark

Registreret hos Finanstilsynet som forvalter – FAIF

Grundlagt 2007

Profitabel erfaring med energihandel

Vi har handlet med energi i over 15 år – praktisk talt siden liberaliseringen af det europæiske el-marked.

Vi er registreret som forvalter af alternative investeringsfonde og forvalter et trecifret millionbeløb på vegne af fondens investorer.

Kombinationen af vores specialiserede handelserfaringer og stærke analytiske apparat danner et fremragende grundlag for investeringer på energimarkedet.

Siden 2010 har vores investorer fået mere end fordoblet deres investering hos os.

Stifter og direktør Bjarne Walbech er medinvestor

Handel med energi på de europæiske energimarkeder

Tilbyder diversificeret investering

Mød os

John Svane Hansen

Bestyrelsesformand

 • Uddannet ingeniør samt i driftsledelse på Michigan State University
 • Mangeårig topledererfaring fra dansk erhvervsliv
 • Har sæde i en række bestyrelser og varetager flere formandsposter.

Nordic Power Trading er kendetegnet ved en høj grad af soliditet og troværdighed. I kraft af selskabets betydelige vækstpotentiale og kompetente hedging tilbydes et attraktivt forhold mellem udbyttemuligheder og risiko.

Bjarne Walbech

Stifter og direktør, Nordic Power Trading Fund A/S

 • Uddannet cand. merc. i finansiering
 • Seks års erfaring med energihandel fra DONG Energy
 • Stifter Nordic Power Trading i 2007
 • Åbner Nordic Power Trading for investorer i februar 2010
 • Bredt anerkendt som en af branchens mest kompetente elhandlere

Man vælger os typisk for at diversificere investeringer i kombination med aktiemarkedet og andre kapitalmarkeder. Dermed opnår man en bedre risikospredning. Nedlægningen af a-kraft- samt kulkraftværker i Tyskland giver nu nye muligheder for afkast.

Niels Grovn

Bestyrelsesmedlem

 • 20 års erfaring i elmarkedet fra bl.a. Ørsted
 • Ansat som elhandler hos Sydfyns Elforsyning
 • Anerkendt som en af branchens mest erfarne elhandlere

Afkasthistorikken vidner om en veldefineret, backtestet og gennemprøvet investeringsstrategi. Korrelationen med ejendoms- og finansmarkederne er stærkt begrænset, og det betyder risikospredning for investorer med ejendomme og børsnoterede aktier.