Markeder

Vi forventer et årligt afkast på 12 - 15%

El er en råvare, som er umulig at lagre. Så strømmen produceres i takt med forbruget. Det giver et dynamisk forhold mellem udbud og efterspørgsel, der er attraktivt at investere i.

Særlige kendetegn ved elmarkedet

Prisdannelse styres af vejrmæssige faktorer

Kontinuerlig efterspørgsel

Lille konjunkturfølsomhed

Lav korrelation med finansmarkederne

Succes på energibørsen

Stabile afkast opnåes gennem diversificering på flere markeder

Book et uforpligtende møde

Ønsker du at høre mere om dine muligheder på energimarkedet?

Det nordeuropæiske energimarked

Nordic Power Trading handler med finansielle elkontrakter på den nordiske elbørs NASDAQ COMMODITIES samt på den Europæiske Energibørs EEX.

I en verden, hvor alle taler om vind og sol, skaber vi forretning og afkast på baggrund af netop vejret. Vi har succes i kraft af vores mangeårige erfaring, stærke analysekompetencer og indgående markedskendskab.

Hos Nordic Power Trading har vi energihandel som hovedkompetence, og vi kender de mekanismer, som påvirker prisdannelsen i energimarkedet. Derfor er vi altid på forkant med udviklingen og kan reagere hurtigt på selv små hændelser, der gør forskellen på succes og fiasko.

Tålmodighed lønner sig på det nordeuropæiske energimarked. Over en investeringshorisont på tre til fem år er der et stort potentiale for afkast, fordi elpriserne svinger så meget.

– Bjarne Walbech, stifter og direktør i Nordic Power Trading

Hos Nordic Power Trading har vi energihandel som hovedkompetence, og vi kender de mekanismer, som påvirker prisdannelsen i energimarkedet. Derfor er vi altid på forkant med udviklingen og kan reagere hurtigt på selv små hændelser, der gør forskellen på succes og fiasko.

Et højt afkast med en afbalanceret risikoprofil

Vi agerer på et marked, hvor proaktivitet er en selvfølge, og hvor det er altafgørende at have fingeren på pulsen. Det har vi hos Nordic Power Trading, og det er netop grunden til vores investorers succes.

Priserne er blandt andet præget af de varierende nedbørsforhold i Norge og Sverige, hvor energiproduktionen er domineret af vandkraft. Dette kan vi udnytte til at skabe afkast for vore investorer.

Det nordeuropæiske energimarked, herunder det tyske energimarked er vores professionelle hjemmebane, og vi tilbyder investorer mulighed for et højt afkast med en afbalanceret risikoprofil på dette marked.

Kontakt os i dag

Book et uforpligtende investeringsmøde

Bliv kontaktet af Nordic Power Trading med henblik på en uforpligtende snak om dine muligheder for succes på elbørsen.

Succes på elbørsen

Stabile afkast opnåes gennem diversificering på flere markeder

Den grønne omstilling i europa giver særdeles attraktive investeringsmuligheder.