Strategi

Energimarkedets fundamentale struktur åbner for usædvanligt attraktive investeringer

Den grønne omstilling

Den grønne omstilling giver aktuelt særdeles gunstige investeringsmuligheder for Nordic Power Trading. Vi kender de mekanismer, som påvirker prisdannelsen i markedet. Og ved at udnytte energimarkedets fundamentale strukturer og ubalancer arbejder vi målrettet for at skabe afkast til over hundrede investorer.

Vi tilstræber ved hjælp af stram risikostyring, stærke analysekompetencer, avancerede prisberegningsmodeller samt vejrdata fra internationale meteorologiske institutter at skabe afkast over markedsniveau for aktieinvesteringer.

Vi ser lige nu at den grønne omstilling giver særdeles attraktive investeringsmuligheder, som skaber afkast til Nordic Power Trading.

Vores investeringsstrategi

Nordic Power Trading har energihandel som hovedkompetence. Vi kender de mekanismer, som påvirker prisdannelsen i energimarkedet. Og ved at udnytte energimarkedets fundamentale struktur og herunder ubalancer arbejder vi målrettet for at skabe afkast til vore mere end hundrede investorer.

Vi tilstræber ved hjælp af stram risikostyring, stærke analysekompetencer, avancerede prisberegningsmodeller samt vejrdata fra verdens meteorologiske institutter at skabe afkast over markedsniveau for aktieinvesteringer.

Succes på energibørsen

Stabile afkast opnåes gennem diversificering på flere markeder

Book et møde

Book et uforpligtende investeringsmøde i dag

Nordic Power Trading handler udelukkende med finansielle energikontrakter ud fra veldefinerede strategier, som er udviklet gennem mange års erfaring med finansiel energihandel – først og fremmest futures med begrænset løbetid.

Vores investeringsstrategi

Vi handler udelukkende med finansielle energikontrakter ud fra veldefinerede strategier, som er udviklet gennem mange års erfaring med finansiel energihandel – først og fremmest futures med begrænset løbetid.

Investeringsstrategien anvender input i form af data fra det fysiske energisystem, blandt andet vindkraftproduktion, energiforbrug, nedbørsforhold, eksportkapacitet, priser på relaterede energimarkeder og historiske energipriser. De finansielle energihandler udføres på baggrund af de specifikke sammenhænge mellem inputvariablerne.

Nordic Power Trading Fund A/S har indgået forvalteraftale med Nordic Power Trading ApS, som er registreret forvalter af alternative investeringsfonde hos Finanstilsynet.

FÅ MERE VIDEN OM HVORDAN DU KAN INVESTERE PÅ ENERGIMARKEDET.