Strategi

Energimarkets fundamentale struktur sikrer afkast for os

Vi ser lige nu at den grønne omstilling giver særdeles attraktive investeringsmuligheder, som skaber afkast til Nordic Power Trading.

Nordic Power Trading har energihandel som hovedkompetence. Vi kender de mekanismer, som påvirker prisdannelsen i energimarkedet. Og ved at udnytte energimarkedets fundamentale struktur og herunder ubalancer arbejder vi målrettet for at skabe afkast til vore mere end hundrede investorer.

Vi tilstræber ved hjælp af stram risikostyring, stærke analysekompetencer, avancerede prisberegningsmodeller samt vejrdata fra verdens meteorologiske institutter at skabe afkast over markedsniveau for aktieinvesteringer.

Succes på energibørsen

Stabile afkast opnåes gennem diversificering på flere markeder

Book et møde

Book et uforpligtende investeringsmøde i dag

Nordic Power Trading handler udelukkende med finansielle energikontrakter ud fra veldefinerede strategier, som er udviklet gennem mange års erfaring med finansiel energihandel – først og fremmest futures med begrænset løbetid.

Vores investeringsstrategi

Investeringsstrategien anvender input i form af faktuelle data fra det fysiske energisystem, herunder vindkraftproduktion, energiforbrug, nedbørsforhold, eksportkapacitet, priser på relaterede energimarkeder, historiske energipriser med mere. På baggrund af de specifikke sammenhænge mellem inputvariablerne udføres de finansielle energihandler i terminsmarkedet.

Nordic Power Trading Fund A/S har indgået forvalteraftale med Nordic Power Trading ApS, som er registreret forvalter af alternative investeringsfonde hos Finanstilsynet.